Σετ Εκκίνησης    Χ10   Ελεγκτές Διακόπτες Τοίχου  X10 Πινάκων  Μικροεξαρτήματα Χ10 Έλεγχος Κουρτινών Συστήματα Ασφαλείας Κάμερες Ήχος, Εικόνα & Τηλεχειριστήρια 

Μικροεξαρτήματα


Τα Μικροεξαρτήματα είναι μέρος του X10 προγράμματος αυτοματισμού της Marmitek, μια ομάδα προϊόντων για τον τηλεχειρισμό του φωτισμού και συσκευές. Τα Μικροεξαρτήματα σχεδιάζονται για να κρυφτούν στους υπάρχουσες διακόπτες ή τις υποδοχές τοίχων.

 


IH5500 - Μικροεξάρτημα AWM2

Το AWM2 Μικροεξάρτημα είναι μια εξαιρετικά μικρή Χ-10 συσκευή αποστολής σημάτων για δύο διευθύνσεις με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου συσκευών. Το AWM2 συνδέει μέχρι δύο διακόπτες. Ο εξωτερικός διακόπτης 1 ελέγχει τον ηλεκτρονόμο και διαβιβάζει εντολές αναβοσβήματος Χ-10 για τη διαμορφωμένη διεύθυνση. Ο διακόπτης 2 μόνο διαβιβάζει εντολές αναβοσβήματος Χ-10 για την αμέσως επόμενη διεύθυνση. Χρησιμοποιεί διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία Χ-10. Το AWM2 ταιριάζει στο πίσω τμήμα των ευρωπαϊκών κιβωτίων συνδέσεων, πίσω από οποιοδήποτε εγκατεστημένο διακόπτη ή πρίζα.

 

Κωδικός Αναφοράς : 09300 - Περισσότερες ΠληροφορίεςIH5501 - Μικροεξάρτημα LWM1

Το LWM1 είναι ένα Μικροεξάρτημα με ενσωματωμένο αυξομειωτή έντασης φωτισμού που μπορεί να εγκατασταθεί πίσω από τους υπάρχοντες διακόπτες ή πρίζες τοίχων. Το LWM1 μπορεί να ελεγχθεί με Χ-10 σήματα μέσω των κεντρικών αγωγών ρεύματος ή ενός διακόπτη που είναι συνδεδεμένος με LWM1. Το LWM1 έχει μια μνήμη για την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας. Η ρύθμιση αυτή διαβιβάζεται μέσω των κεντρικών αγωγών ρεύματος και σε άλλες LWM1, LD11 ή LW11 μονάδες (μόνο όταν αυτές έχουν την ίδια διεύθυνση).

 

Κωδικός Αναφοράς : 09534 - Περισσότερες ΠληροφορίεςIH5505 - Μικροεξάρτημα AW12

Το AW12 Μικροεξάρτημα είναι μια εξαιρετικά μικρή μονάδα που μπορεί να εγκατασταθεί πίσω από οποιαδήποτε εγκατεστημένη πρίζα ή διακόπτη. Τα φώτα και οι συσκευές που συνδέονται με AW12 μπορούν να ελεγχθούν από το X10 σύστημα της Marmitek. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη με τον κανονικό τρόπο. Το AW12 χρησιμοποιεί μονόδρομη X10 επικοινωνία.

 

Κωδικός Αναφοράς : 09463 - Περισσότερες ΠληροφορίεςIH5510 - Μικροεξάρτημα TMA4

Το TMA4 είναι μια εξαιρετικά μικρή X10 συσκευή αποστολής σημάτων Marmitek για 4 διευθύνσεις και τις εντολές ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ.

 

Κωδικός Αναφοράς : 09301 - Περισσότερες ΠληροφορίεςIH5520 - Μικροεξάρτημα TMD4

Το TMD4 είναι μια εξαιρετικά μικρή X10 συσκευή αποστολής σημάτων Marmitek για 4 διευθύνσεις και τις εντολές ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ φωτισμού.

 

Κωδικός Αναφοράς : 09302 - Περισσότερες ΠληροφορίεςIH5600 - PRU256 Προγραμματιστής/Καταγραφέας

Ο Προγραμματιστής/Καταγραφέας PRU256 είναι σε θέση να στέλνει και να λαμβάνει τις τυποποιημένες X10 εντολές καθώς επίσης και τις εκτεταμένες.

 

Κωδικός Αναφοράς : 09303 - Περισσότερες ΠληροφορίεςIH5610 - CAT3000 Ενεργός Αναμεταδότης

Το CAT3000 αναμεταδίδει Χ-10 σήματα σε όλες τις φάσεις ενός συστήματος τριφασικού συστήματος 230V/400V 50Hz.

 

Κωδικός Αναφοράς : 09304 - Περισσότερες Πληροφορίες


 

Telephone/Fax: 210 6835167

http://www.easyhouse.gr

info@easyhouse.gr